Bieg w I zakresie intensywności

Opis ćwiczenia

Podczas biegu w I zakresie intensywności Twoje tętno powinno wynosić od 120 do 135 uderzeń na 1 minutę.

Szczegóły ćwiczenia