Bieg w II zakresie intensywności

Opis ćwiczenia

Podczas biegu w II zakresie intensywności Twoje tętno powinno wynosić od 150 do 160 uderzeń na 1 minutę.

Szczegóły ćwiczenia