Historyczne postępowania ofertowe
Nazwa przetargu: Data przetargu: Opis przetargu: Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1/2015/FITUP 13-04-2015

Zakres zamówienia obejmuje tłumaczenie treści serwisu z języka polskiego na język angielski wraz z uwzględnieniem poprawności gramatycznej i stylistycznej przetłumaczonych treści, w ramach projektu „Inteligentny kreator aktywności sportowej wspomagany innowacyjnym systemem motywacyjnym”, w szczególności treści przedstawionych w załącznikach do niniejszego zapytania:

- Załącznik nr 1 – Treści portalu
- Załącznik nr 2 - Regulamin korzystania z serwisu internetowego My Fit Bro
- Załącznik nr 3 – Polityka prywatności