Projekt

Fit Up Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

„Inteligentny kreator aktywności sportowej wspomagany innowacyjnym systemem motywacyjnym”

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Działania 8.1  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki